LOG OUT

CAT III APPROACH

Geçen hafta tart─▒┼č─▒lan bir konuyu bu hafta inceleyece─čiz. CAT III yakla┼čma usulleri nelerdir. 

Bakal─▒m BONUS puan kime gidecek.

CEVAPLANDI

De─čerli Arkada┼člar,

Bu hafta sorumuza yan─▒t vermem oldukça zaman ald─▒, beni mazur görün. Sorumuza yan─▒t veren tüm arkada┼člara tek tek te┼čekkür ederim. Hüseyin Düldül, Tamer Öztürk, Onur Togaç ILS yakla┼čmalar─▒n─▒n neler oldu─čunu ve CAT I, CAT II, CAT III aras─▒ndaki farklar─▒ gayet güzel aç─▒klam─▒┼člar. Daha sonra Hüseyin Düldül CAT IIIA yakla┼čma usulünü resmli olarak gayet güzel aç─▒klam─▒┼č. Takiben Erman Piliço─člu benzer bilgileri toparlam─▒┼č. En sonunda Görkem Aç─▒kgöz Pegasus SOP sinden ald─▒─č─▒ al─▒nt─▒larla noktay─▒ koymu┼č. Sorumuzun yan─▒t─▒ Görkem’in ekledi─či resimlerde yat─▒yor. Sordu─čumuz usul hakk─▒nda olan soruyu ilk ve etrafl─▒ olarak BERK BARBAROS arkada┼č─▒m─▒z yan─▒tlam─▒┼č, bu hafta BONUS kendisine gidiyor.

Pegasus usulü her ne kadar Görkem’in ekledi─či resimde bulunda da biz bir kere daha üzerinden geçece─čiz.

Pegasus Hava Yollar─▒ CAT III A yakla┼čma yapmaya yetkilidir. Bu yakla┼čmay─▒ yapabilmeniz için hava ┼čartlar─▒ olarak en az 200 metre görü┼č olmas─▒ laz─▒md─▒r. Yakla┼čma yapmadan önce uça─č─▒m─▒z─▒n bu yakla┼čmay─▒ yapmam─▒z─▒ engelleyecek bir HOLD ITEM’i de olmamal─▒d─▒r. Yakla┼čmay─▒ yapacak ekibin CAT III A yakla┼čma yapma yeterlilik belgeleri geçerli olmal─▒d─▒r. Bu yakla┼čmay─▒ da CAT III A yakla┼čmas─▒ olan bir meydan ve piste yapmam─▒z gerekir. Bu meydan için LOW VISIBILITY OPERATIONS aktif ise veya görerek ┼čartlarda ATC ye bilgi verip, tüm di─čer ┼čartlarda ┼čarrtlarda yerine geldi─či taktirde CAT III A yakla┼čmas─▒n─▒ yapabiliriz.
 
CAT III A yakla┼čmas─▒ CAT I ILS yakla┼čmas─▒ usullerine ek usuller uygulanarak yap─▒l─▒r. ILS yakla┼čmas─▒nda normalde ugulanan ad─▒mlar─▒ tekrar etmiyece─čiz.

CAT III A yakla┼čmas─▒ için Pegasus Hava Yollar─▒ olarak ek gereksinimler vard─▒r. APU çal─▒┼čt─▒r─▒lm─▒┼č olmal─▒d─▒r, FLAP 40 ini┼č planlanmal─▒d─▒r, ve AUTOBRAKE 3 veya MAX seçilmelidir. Kaptan RADAR ALTITUDE MININA 50 FEET girer, FO RADAR ALTITUDE MININA olarak 150 FEET girer. Bunun nedeni FO 100 ABOVE (MINIMA) ikaz─▒n─▒ rahat verebilmesi içindir.
Bu arada baz─▒ limitler Pegasus Hava Yollar─▒ taraf─▒ndan daha k─▒s─▒tlay─▒c─▒d─▒r: Rüzgar sürati MAX 25 Knot, CROSSWIND MAX 20 Knot, TAILWIND MAX 10 Knot, BRAKINGA ACTION: GOOD, TURBULANCE NOT MORE THAN LIGHT TO MODERATE, ve ya─č─▒┼č NOT MORE THEN MODERATE olmas─▒ gerekir. Bu limitler a┼č─▒ld─▒─č─▒nda CAT III A yakla┼čmas─▒ yap─▒lamaz. Ayr─▒ca GLIDE SLOPE 3,25 dereceden fazlaysa CAT II MANUAL yakla┼čma yapar─▒z ve RVR 400 metre olmas─▒ gerekir.

CAT III A yakla┼čmas─▒n─▒ Kaptan PILOT FLYING (PF), FO PILOT MONITORING (PM) olarak uçar.

Yakla┼čmaya ba┼člay─▒nca APPROACH mode seçildikten sonra ikinci AUTOPILOT devreye al─▒n─▒r.
  
1500 feet te SYSTEM TEST olur ve LOCALISER VE GLIDE SLOPE ibreleri yanar söner. Bu size sistemin do─čru çal─▒┼čt─▒─č─▒n─▒ gösterir.

1000 feet te CO PILOT  ONE THOUSAND, TWO CHANNELS, FLARE ARMED ikaz─▒ yapar.

500 feet te CO PILOT  500 HUNDRED ikaz─▒ yapar.

360 feet te CO PILOT  STAB TRIM ikaz─▒ yapar. Bu noktada AUTOPILOT pas geçmeye haz─▒rl─▒k olarak bir miktar ek NOSE UP TRIM yapar. Yan rüzgar fazlaysa RUDDER TRIM de yap─▒lm─▒┼č olur.

150 feet te CO PILOT  100 ABOVE der. KAPTAN LOOKING OUT der ve pist ─▒┼č─▒klar─▒n─▒ göremk için d─▒┼čar─▒ bakar. Bu nokta çok önemlidir, baz─▒ Kaptanlar, CO PILOT öksürse pas geçer.

50 feet te CO PILOT MINIMUM der. KAPTAN LANDING veya GO AROUND der.

LANDING derse, CO PILOT 50 feet te FLARE, 27 feet te de RETARD devreye girmediyse yüksek sesli ikaz eder.

GO AROUND derse, KAPTAN TOGA ya basar, CO PILOT TOGA geldimi diye FMA ye bakar, gelmediyse NO TOGA diye ikaz eder. Bu durumda Kaptan AUOTPILOT dan ç─▒kar ve manuel uçmaya ba┼člar.

Ana dikmeler piste de─čdi─činde Kaptan REVERSE leri açar.

AUTOLAND ini┼č yap─▒ld─▒─č─▒nda burun dikmesi yere de─čdi─činde AUTOPILOT OFF yap─▒l─▒r.

AUTOTHROTTLE ana dikmeler yere de─čdikten iki saniye sonra DISENGAGE olur. 

CO PILOT 100 knot, 80 knot, 60 knot ikazlar─▒ verir.

Pegasus Airlines usullerine göre e─čitim amaçl─▒ CAT III yakla┼čmas─▒ için en az 1000 feet bulut alt tavan─▒ ve 5000 metre görü┼č gerekir. E─čitim amaçl─▒ CAT II veya CAT III yakla┼čmalarda ve yönetim taraf─▒ndan özel olarak seçilmi┼č baz─▒ CAT I yakla┼čmalar─▒nda AUTOLAND yap─▒labilir.

Daha deayl─▒ bilgiyi FCTM ve FCOM kitapla─▒ndan edinebilirsiniz.

Bu haftaki sorumuz da burada tamamland─▒. Bir sonraki sorumuzda bulu┼čmak üzere, hepinize iyi hafta sonlar─▒ ve hepinize emniyetli uçu┼člar dilerim.

Comments

Posted by H├ťSEY─░N D├ťLD├ťL  
on October 18, 2013, 6:46 pm

Tüm kaptanlar─▒m─▒za selamlar,

Aletle ini┼č sistemi (Instrument Landing System) son zamanlarda büyük geli┼čmeler kaydetmi┼č olup, art─▒k uça─č─▒ kendi kendine indirecek duruma gelmi┼čtir.

CAT III,   ILS ‘in bir kategorisidir.ILS sistemi zamanla geli┼čme göstererek daha da hassas ini┼člere imkan sa─člam─▒┼čt─▒r. CAT I, CAT II, CAT III sistemi, DH(karar yüksekli─či) limitlerine göre kategorilere ayr─▒lm─▒┼čt─▒r. CAT III’ü size anlatmadan önce DH(karar yüksekli─či) ni aç─▒klamak istiyorum.

Karar Yüksekli─či (Decision Height):

─░ni┼č s─▒ras─▒nda, gerekli görsel referanslar─▒n görülememesi halinde, inmekten vazgeçilmesine ve Go-Around (Pas geçme) yap─▒lmas─▒na karar verilecek en dü┼čük yüksekliktir. Örne─čin; Cat II yakla┼čma yap─▒yorsan─▒z, karar verme yüksekli─činiz, 60-30 metre aras─▒d─▒r. 30 metrenin alt─▒na inildikten sonra Go-Around karar─▒ al─▒namaz, ini┼čin muhakkak gerçekle┼čtirilmesi gerekir. Buradaki yükseklik, pist yüzeyi ile uça─č─▒n tekerleri aras─▒ndaki mesafedir.

Cat III operasyonlar, kendi içinde; Cat III A, Cat III B ve Cat III C olarak üçe ayr─▒l─▒r. Cat III C; ICAO ve FAA’ye göre, s─▒f─▒r görü┼č ve s─▒f─▒r karar yüksekli─či limitleri olan aletli hassas yakla┼čma ve ini┼čtir. JAA ise Cat III C’ye henüz onay vermemi┼čtir.Bu karar yükseklikleri de ICAO,FAA ve JAA ya göre de─či┼čiklik göstermektedir. A┼čag─▒da verece─čim tabloda ayr─▒ ayr─▒ de─čerleri mevcuttur.

Reply to this comment
Posted by Berk Barbaros  
on October 18, 2013, 6:58 pmBurada görüldü─čü gibi amerikal─▒lar HUD yada Autoland isityor CATIII için ancak Türkiyedeki durumu net olarak bilmedi─čimden ve 50RA pilot tepkisi ile s─▒k─▒nt─▒ yarataca─č─▒n─▒ dü┼čündü─čümden ve Pegasus da HUD yok olarak gördü─čümden Autoland olmas─▒ gerek diye dü┼čünüyorum.O yüzden autoland nas─▒l olmal─▒ onu anlataca─č─▒m.
 • Autoland yap─▒labilmesi için glide path 3.25 ile 2.5 derece aras─▒ olmal─▒d─▒r.

 • Uça─č─▒n,ekibin ve meydan─▒n sertifikiland─▒r─▒lm─▒┼č olmas─▒ gerekmektedir.

 • 30 yada 40 flap ta iki motorda çal─▒┼č─▒r durumdayken yap─▒labilir.

 • NAV1 ve NAV2 frekansa set edilmi┼č olmal─▒ ve tan─▒mlanmal─▒d─▒r.

 • Pas geçme durumuna göre standbylar ayarlan─▒yor.

 • ADF Ayrlan─▒yor.

 • DH ler girilir.

 • Landing Lights On

 • Altimeters Set&x-Checked

 • Autoland yap─▒laca─č─▒ belirtilir izin al─▒n─▒r.

 • Engine Star Switches CONT

 • Speed Brake Arm Green Light

 • Landing Gear Down Three Green

 • Flaps set Green Light

 • 1500feet RA da FLARE,ROLLOUT VE GO AROUND modlar─▒ arm olur.Go-around ekstra gösterilmez.

 • 800feet RA  gelmeden dual channel a geçilmesi gerekmektedir.

 • 450feet RA da rudder ile düzeltme ba┼člar.

 • 400feet RA da stablizer trim nose up olur.

 • 350feet RA FLARE arm olmam─▒┼čsa A/P disengage olur.

 • 50feet RA FLARE engaged .

 • 27Feet RA RETARD.

 • 2feet RA ROLLOUT engaged.

 • Teker koymadan 2saniye sonra A/T disengage olur.

 • A/P manuel olarak disengage edilir.


Reply to this comment
Posted by Berk Barbaros  
on October 18, 2013, 11:18 pm

Son bir güncelleme Pegasusda prosedürü bilmiyorum ancak THY da CATIII yakla┼čmalar istinas─▒z Autoland oldu─čunu do─črulam─▒┼č bulunmaktay─▒m.
Reply to this comment
Posted by Berk Barbaros  
on October 20, 2013, 9:44 am

http://www.youtube.com/watch?v=1TbLaYbGtwoVideoda PFD detayl─▒ bir ┼čekilde görülüyor
Reply to this comment
Posted by Ali Camat  
on October 20, 2013, 11:34 am

Çok güzel bir video, olaylar─▒ s─▒ras─▒yla gösteriyor. Pegasus usulleri az─▒c─▒k farkl─▒ ama temelde ayn─▒. ┼×irketten ┼čirkete uçak konfigurasyon lar─▒ da de─či┼čiyor. PFD/ND göstergelerinin formatlar─▒ de─či┼čik oluyor, usuller de formatlarla ili┼čkili oluyor. Sorunun yan─▒t─▒nda aç─▒klamaya çal─▒┼čaca─č─▒m. 
Reply to this comment
Posted by Tamer Ozturk  
on October 18, 2013, 8:15 pm

ILS k─▒saca ─░nstrument Landing System.Yani Aletli ini┼č sistemi demektir.─░LS li yakla┼čma Glide Sloope+Localizer+Middle Marker+Outer Marker+─░nner marker.Genel olarak Glide sloope alçalma hatt─▒na oturtur, localizer ise pist hatt─▒na oturtur.Decision Height Nedir?

Karar irtifas─▒ demektir.Chartlarda bulunur ve her meydana ve pist özelliklerine göre de─či┼čir.VOR ve NDB yakla┼čmalar─▒nda MDA(Minimum Descent Attitude) olarak geçer.K─▒saca DH, bu irfaya geldi─čimizde ini┼če devam edilecek mi pas m─▒ geçilece─činin karar verilece─či irtifan─▒n feet cinsinden belirtilmesidir.ILS Yakla┼čmalar─▒ CAT1-CAT2-CAT3A-CAT3B-CAT3C olmak üzere kategoriye ayr─▒l─▒r.k─▒saca, uça─č─▒n 60 m'ye kadar alçalabildi─či CAT1, 30 m'ye kadar alçalabildi─či CAT2, ve s─▒f─▒r seviyesindeki CAT3 olmak üzere üç kategoriye ayr─▒l─▒r.Ayr─▒ca her yakla┼čma kategorisinin yetki lisans─▒ farkl─▒d─▒r.CAT3 ini┼č yapmak için pilotun ilgili lisansa sahip olmas─▒ gerekmektedir.
Reply to this comment
Posted by H├ťSEY─░N D├ťLD├ťL  
on October 18, 2013, 10:07 pm

CAT III Autoland – Dual ChannelCAT III yakla┼čmada CAT III yakla┼čmadan farkl─▒ olaraktan M─░N─░MUM de─čeri,BARO altimetre de─čil RAD─░O alt─▒metre seçili olmas─▒ gerekmektedir. CAT III minimum de─čeri 50ft-RVR200m dir.

Öncelikle FMS den hangi pist e inece─čimiz ve APP REF sayfam─▒zdan flap de─čerimizi seçeriz
 1. Minima sellector swich’i RADIO ya al─▒p de─čeri 50 ft RA ya ayarlar─▒z

 2. ILS frekans─▒m─▒z─▒ her ki Nav(nav1-nav2) için de ayarlar─▒z.

 3. Course de─čerimizi set ederizKule bize CLEARED ILS talimat─▒n─▒ verdikten sonra; Arm APP, second A/P in CMD yapar─▒z.4. Pass geçme ihtimali için HDG mizi rwy HDG e ve altimetremizi chart da verilen M─░SS APP yüksekli─čimize ayarlar─▒z,Flaplar─▒ h─▒z─▒m─▒za göre açar─▒z5. Landing checklist ça─čr─▒l─▒r. ;6. Altimetre set edilir,engine start swiches CONT,Landing gear down,speed brake arm edilir ve Autobrake set edilir
Reply to this comment
Posted by ERMAN PILICOGLU  
on October 18, 2013, 11:32 pm

CAT III yakla┼čma yapabilmek için;1- Meydan─▒n CAT III  A B için setifikasyonu olmas─▒ ( ILS vericilerinin hassasiyeti, Yakla┼čma ─▒┼člar─▒n─▒n ve center Line ─▒┼č─▒klalar─▒ ve taksi ç─▒k─▒┼č ─▒┼č─▒klar─▒n─▒n daha kuvvetli özel olmas─▒ )2- Uçan ekibin CAT III A B sertifikasyonu olmas─▒ ( E─čitim verilmi┼č olmas─▒ )3- Uça─č─▒n sertifas─▒ yani AUTOLAND yapabilmesi ve CAT III yapabilme hassasiyeti4- ┼×irketin CAT III A B setifikasyonu olmas─▒Bu dört maddeden herhangi biri eksik olursa CAT III A B yakla┼čmas─▒n─▒ yapamay─▒z...Buna göre ;** Rwy e  LOC etablished olduktan sonra APP mode aktiv ettikten sonra FMA da G/S Arm gördü─čümüzde ikinci A/P devreye al─▒r─▒z..** Full estbh. mütakip yap─▒lacak olan yakla┼čman─▒n kategorisine göre callout lar s─▒ras─▒ ile devam eder..** 1500 feet system check - 1000 ft dual chanell Flare arm - 360 ft stab trim - 100 above ve minimumCAT III a < 30 m (50-100 ft) ³ 200 m   Bu de─čerler için  pist orta ve yan  ─▒┼č─▒kla─▒n─▒ görüseniz ini┼če devam edersinizCAT III b < 15 m (0-50 ft) ³ 50 m  Bu de─čerler için pist orta ve yan ─▒┼č─▒kla─▒n─▒ görüseniz ini┼če devam edersiniz    CAT III c   No Minima No Minima     Görü┼č yok  ┼čuan san─▒r─▒m askeri uçaklar ve baz─▒ ┼čirketler kullan─▒yor tam bir bilgim yok...
Reply to this comment
Posted by Onur TOGAC  
on October 19, 2013, 2:42 am

Herkese merhaba ;ILS Nedir ?

─░ngilizcesi Instrument landing system olan ILS türkçe de aletli ini┼č sistemi manas─▒na gelmektedir. ILS temel olarak bir yer istasyonundan yay─▒n yapan, bir uça─č─▒n piste kesin bir ┼čekilde yakla┼čmas─▒n─▒ temin etmek üzere birçok radyo dalgas─▒n─▒, bununla kombine edilmi┼č yüksek parlama ve farkedilme oranl─▒ ─▒┼č─▒k ile kurulmu┼č genellikle karl─▒ sisli ya─č─▒┼čl─▒ k─▒sacas─▒, görü┼čün ve hava ┼čartlar─▒n─▒n elveri┼čsiz durumda güvenli ini┼č yapmak üzere tesis edilmi┼č bir sistemler dizisidir.ILS yakla┼čma IFR ( Insturment Flight Rules , Aletli Seyrüsefer Kurallar─▒ ) uçu┼č ┼čartlar─▒nda operasyon yap─▒lacak meydan─▒n chart ( meydan haritas─▒ ) k─▒sm─▒nda i┼členmektedir. Bu sayfalarda o havaliman─▒na özgü ILS sistemi için gerekli olan  *minimum ve *markerlar─▒ ve bunun gibi seyrüsefer i┼člemelerini içerir. Her meydan için uygulanacak prosedür mevcut corafi konum ve yerle┼čik hava ┼čartlar─▒na göre farkl─▒d─▒r.ILS ile Operasyon ┼×ekli  ILS sistemi iki ara sistemden meydana gelir. Bunlardan birtanesi yatay hatta pist do─črultusunu yakalamay─▒ sa─člayan localizer (kilitleme)  hatt─▒ bir ikincisi ise dikey do─črultuda süzülme hatt─▒n─▒na oturmaya rehberlik eden Glide Slope  veya Glide Paht olan ( süzülü┼č hatt─▒ ) d─▒r.Bir localizer (LOC) hatt─▒ genellikle pist sonuna dizilimi┼č antenlerden yay─▒nlanan frekans ile olu┼čturulur. 

ILS VHF üzerinden 108.10 MHz ile 111.95 MHz ta┼č─▒c─▒ frekanslar─▒ aras─▒nda, biri  90 mhz ye bir di─čeri ise 150 mhz ye modüle edierek, ayn─▒ dizilimde olan fakar farkl─▒ yay─▒n yapan iki antenden  ibaret bir radyo vericisidir. Antenler, biri pist ba┼č─▒ sa─č─▒nda bir ötekisi solda kalacak ┼čekilde konumland─▒r─▒lm─▒┼čt─▒r. 

LOC Reciver 150 mhz ile 90 mhz aras─▒nda ki dalga boylar─▒n─▒ Difference in the Depth of Modulation (Tonda De─či┼čikli─če Ba─čl─▒ Farkl─▒l─▒k ) Prensibine göre tan─▒mlamaktad─▒r.Frekanslar aras─▒ndaki farkl─▒l─▒─ča ba─čl─▒ olarak  uçak localizer hatt─▒n─▒ tespit etmekde ve center line ( pist orta hatt─▒) n─▒ tespit etmektedir.  Kokpitte bu hatt─▒ tespit edebilmemiz için HSI ( Horizontal Situation Indicator ) veya CDI ( Course deviation indicator ) olmas─▒ gerekmektedir. Bu aletler uça─č─▒n hat içerisinde ne kadar sa─ča veya sola manevra yapmas─▒ gerekti─čini içlerinde bulundurduklar─▒ bir ba┼č belirtici imleç ile göstermektedir. Bu imleç uçtu─čunuz ba┼č ile düz bir ┼čekilde ortaland─▒─č─▒nda localizer hatt─▒ üzerinde oldu─čunuz manas─▒na gelmektedir.Bir Glide Path veya Glide Slope (GP) anteni genellikle bir pistin touchdown (oturma noktas─▒) k─▒s─▒mlar─▒ndan bir kenar─▒na yerle┼čtirilmi┼čtir. Localizer frekans─▒ ile a┼ča─č─▒ yukar─▒ ayn─▒ mant─▒kta çal─▒┼čan bu hat 329.15 ve 335 MHz ta┼č─▒y─▒c─▒ frekanslar─▒ aras─▒nda yay─▒n yapmaktad─▒r. Bu hat dikey olarak pist ba┼č─▒ndan yakla┼č─▒k 3 Derecelik bir de─čer ile tan─▒mlanm─▒┼čt─▒r.LocalizerLocalizer kendisini 1020 hz de morse kodlama tekni─čini kullanarak tan─▒mlar. Mesela New York, JF Kennedy Havaliman─▒ için 04R Pisti için k─▒saltma olarak IJFK kullan─▒r. 04L için ise IHIQ ┼čeklinde tan─▒mlama yapar. Bu sayede localizer hatlar─▒n─▒n her pist için ba─č─▒ms─▒z ve farkl─▒ birer sistem oldu─čunu görebiliriz.Marker BeaconsMarkerlar uça─č─▒n pist ba┼č─▒na olan mesafesi, yakla┼čma prosedürüne göre yüksekli─čini hesaplayan ILS operasyonunu sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde tefti┼čine imkan k─▒lan bir ekipmand─▒r.Üç çe┼čit marker vard─▒r. Bunlar;Outer markerGenellikle kokpitte üzerinde mavi bir zemin üzerine bir O i┼členmi┼č ┼čekildedir. bu gösterge mors sistemi üzerinde 400 HZ de sesli ve ─▒┼č─▒kl─▒ ikaz ederek pilotun yak┼čama hatt─▒ dahilinde normal ┼čartlarda pist ba┼č─▒na 7.2 km (3.6 NM) mesafede, uygunsuz durumlarda 11.1 km (3.5 veyahut 6 NM) dolaylar─▒nda oldu─čunu ifade eder.Middle markerMiddle marker ad─▒ndan da anla┼č─▒laca─č─▒ üzere, hat üzerindeki orta noktad─▒r. Özelli─či pilota kötü hava ┼čartlar─▒nda pas geçme veya ini┼č yapma hususunda referans olmas─▒d─▒r. Bu nokta genellikle pistin 3500 ft (1.100 km) ötesinde bulunmaktad─▒r. Kokpitte bu göstergeyi amber Renkli M olarak görebilirsiniz.Inner markerInner marker pist ba┼č─▒ndan önceki son noktad─▒r. Kötü hava ┼čartlar─▒nda pist ba┼č─▒n─▒ bulmay─▒ garantilemeye yönelik bir sistemdir. CAT II kategori operasyonlar için minima (karar irtifas─▒) da olabilir. Kokpitte beyaz renkli I ile görülebilir.

DMEDME (Distance measuring equipment bir mesafe sayac─▒d─▒r.  ILS operasyonunda pilota kalan uzakl─▒─č─▒ NM (Naticual Miles) cinsinden göstererek, veriler üzerinde hesaplama yapma hususunda kolayl─▒k k─▒lar. Sefer yap─▒lan meydandaki ILS prosedürüne göre DME Required ibaresi bulunabilir. Bu o meydanda aletli yakla┼čma yapabilmek için dme sayac─▒n─▒nda uçu┼č güvertesinde olmas─▒ gerekti─čini belirtmektedir.

 ILS Kategorileri
 • Category III is further subdivided


  • Category III A - A precision instrument approach and landing with:


   • a) a decision height lower than 100 feet (30 m) above touchdown zone elevation, or no decision height; and

   • b) a runway visual range not less than 200 meters (656 ft).  • Category III B - A precision instrument approach and landing with:

  • a) a decision height lower than 50 feet (15 m) above touchdown zone elevation, or no decision height; and

  • b) a runway visual range less than 200 meters (656 ft) but not less than 50 meters (164 ft).

  • Category III C - A precision instrument approach and landing with no decision height and no runway visual range limitations. A Category III C system is capable of using an aircraft's autopilot to land the aircraft and can also provide guidance along the runway surface. 

Sayg─▒lar─▒mla.
Reply to this comment
Posted by G├Ârkem A├ž─▒kg├Âz  
on October 20, 2013, 5:55 am